1 место: Федотова Алёна 2004г.
2 место: Бобкова Виктория 2005г.
1 место: Гайдукова Милана 2010г.
2 место: Казаченкова Арина 2011г.